Mačky Žilina, o.z.

občianske združenie združujúce chovateľov,

majiteľov a milovníkov mačiek, člen FFS

pod (FIFé), so sídlom v Žiline English version

O našom klube - Legislatíva, prihlášky, informácie


Legislatíva

Stanovy Mačky Žilina, o.z. k nahliadnutiu tu

Sadzobník poplatkov platný od 10.08.2019

1. registrovaní chovatelia ... 25,- EUR ročne

2. ostatní členovia združenia .... 15,- EUR ročne

3. mládež do 18 rokov ... 10,- EUR ročne

4. znovuobnovenie členstva ... 50,- EUR

Splatnosť členského ... vopred do 31.12. každoročne

Náš bankový účet ... IBAN: SK14 0900 0000 0050 7649 7079 ... sem sa platia všetky členské poplatky aj všetci naši členovia vedení vo Felis Hungarica

Akékoľvek iné poplatky, tu neuvedené, v súvislosti s chovom, importom, vývozom mačiek má v správe Plemenná kniha FFS (Federácia Felis Slovakia).

Členská prihláška na stiahnutie tu!

Z histórie ... O našom vzniku

Mačky Žilina je občianske združenie chovateľov, majiteľov a sympatizantov mačiek všetkých plemien a domácich mačiek. Sme jedným zo zakladajúcich členov FFS (Federácia Felis Slovakia) a niektorí naši členovia, prevažne chovatelia, sú aktívni a registrovaní členovia vo Felis Hungarica, kde presmerovali svoje chovateľské a výstavné aktivity od 01/2016.

Členovia nášho klubu sa venujú prevažne chovateľským a výstavným aktivitám, to znamená, že sa podieľajú na registrovanom chove ušľachtilých plemien mačiek, ich vystavovaniu na rôznych výstavách, ktoré sú organizované pod hlavičkou FIFé. Rovnako tak každoročne organizujeme naše pravidelné jarné a jesenné medzinárodné výstavy mačiek.

Mnohí naši členovia sa starajú o domáce mačky, najdúchov, mačky zachránené z ulice, choré mačky, ktoré je potrebné podrobiť liečbe. S niektorými z nich sa potom máte možnosť stretnúť aj na našich výstavách. Okrem tejto činnosti sa venujeme výchove mládeže, a podporujeme kastračný program.

Bezplatne pre všetkých našich členov organizujeme v lete naše tradičné podujatie "mačací guláš" a v predvianočnom období zase "mačaciu kapustnicu". Obe akcie sú spojené vždy s konaním členskej schôdze občianskeho združenia.

Chcete sa k nám pridať?

1. Preštudujte si naše Stanovy (viď. hore).

2. Ak so Stanovami súhlasíte, tak vyplňte členskú prihlášku.

3. Vyplnenú a podpísanú členskú prihlášku odošlite na kontakt na nej uvedený.

4. Obratom dostanete potvrdenú návratku o členstve a informácie na úhradu členského príspevku.

5. Chýbajú Vám nejaké informácie? Kontaktujte predsedu alebo tajomníka klubu (viď. Kontakty).

Novinky a informácie o dianí v klube

!!! VÝSTAVA BOLA ZRUŠENÁ !!!

Dátum konania: 02.05.2020 a 03.05.2020 od 10:00

Ročné členské 2020

Koľko má kto uhradiť na stiahnutie tu

Číslo účtu na úhradu: SK14 0900 0000 0050 7649 7079

Splatnosť do: 31.12.2019

Aktualizácia členov k 04.09.2019

Počet všetkých členov klubu: 96

- z toho počet vo FFS (SVK): 29

- vo Felis Hungarica (HUN): 67

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze

Dátum konania: 10.08.2019 od 13:00

Počet členov: 21

Obsah zápisnice: Na stiahnutie tu!

Blíži sa termín našej ďalšej výstavy

Dátum konania: 31.08.2019 a 01.09.2019 od 10:00
Informácia: 2x Medzinárodná výstava mačiek
Ďalšie informácie: Propozície a informácie tu!

Aktualizácia členov k 31.05.2019

Počet všetkých členov klubu: 106

- z toho počet vo FFS (SVK): 31

- vo Felis Hungarica (HUN): 75

Konala sa naša výstava

Dátum konania: 28. apríl 2019 od 10:00
Informácia: Medzinárodná výstava mačiek
Ďalšie informácie: Propozície a informácie tu!

Ročné členské 2019

Koľko má kto uhradiť na stiahnutie tu

Číslo účtu na úhradu: SK14 0900 0000 0050 7649 7079

Splatnosť do: 28.02.2019

Členská schôdza a Novoročná kapustnica 2019


Dátum konania: 19. január 2019 od 13:00
Informácia: Spoločná členská schôdza Mačky Žilina a SKCHM
Schválené zmeny: Členská schôdza nášho klubu jednohlasne schválila zmeny v cenách ročného členského poplatku navýšením o 5,- EUR v každej kategórii členov s účinnosťou od 01.01.2019
Ďalšie informácie: Zmeny v súťaži o Národného víťaza, zmeny vo vnútri FFS.

Odkazy a kontakty

Napíšte nám alebo zavolajte

Mačky Žilina, o.z.
Bitarová 202
01004 Žilina
Slovenská republika

Všeobecný eMail: mackyzilina@gmail.com

Facebook

Predseda: p. Katarína Báliková

eMail: black.star.katarina@gmail.com

Telefón: 00421 905 154 318

Facebook

Tajomník: p. Rastislav Štefánik

eMail: nordic.shadow.sk@gmail.com

Telefón: 00421 905 602 332

Facebook

Naši členovia - Kontakty (96 radových členov)

Použité skratky pre plemená (len u chovateľov):

BRI - britská, CRX - cornish rex, DRX - devon rex, DSP - donský sphinx, EXO - exotická, MCO - mainská mývalia, NEM - nevská maškaráda, NFO - nórska lesná, PER - perzská, RAG - ragdoll, RUS - ruská modrá, SBI - posvätná birma, SPH - sphinx

Ing. Adamková Terézia, poslať eMail

Achbergerová Veronika, poslať eMail, Felis Hungarica

Andrášiová Rastislava, , poslať eMail, Felis Hungarica ... RUS

Báliková Katarína, poslať eMail, Felis Hungarica ... EXO, PER

Báliková Romana, poslať eMail, Felis Hungarica ... DRX

Mgr. Belanská Oľga, poslať eMail, Felis Hungarica ... MCO, BRI

Cesnaková Ľubica, poslať eMail, Felis Hungarica

Čechová Jana, poslať eMail ... MCO

Černáková Renáta, poslať eMail ... DRX, SPH

Čížková Šárka, poslať eMail, Felis Hungarica ... BRI

Drevová Alexandra, poslať eMail

Drevová Zuzana, poslať eMail, Felis Hungarica ... MCO

JUDr. Dúbravková Gabriela, poslať eMail

Ďurčíková Daniela, poslať eMail, Felis Hungarica

Fajnorová Štefánia, poslať eMail, Felis Hungarica

Franková Zuzana, poslať eMail, Felis Hungarica ... DRX

Frčková Jana, poslať eMail

Mgr. art. Gajan Igor, poslať eMail, Felis Hungarica

Gajanová Zuzana, poslať eMail, Felis Hungarica

Gašparovičová Jeannette, poslať eMail, Felis Hungarica

Gogová Natália, poslať eMail, Felis Hungarica

Mgr. Gregorčoková Siliva, poslať eMail, Felis Hungarica ... BRI

Gregorová Alena, poslať eMail, Felis Hungarica

JUDr. Grolmusová Janka, poslať eMail, Felis Hungarica ... RAG

Hanajíková Taťána, poslať eMail

Holeša Peter, poslať eMail

Choma Juraj, poslať eMail ... RUS

Chomová Gabriela, poslať eMail

Chrappová Slavomíra, poslať eMail, Felis Hungarica ... MCO

Chrastinová Klára, poslať eMail

Chromá Dagmar, poslať eMail, Felis Hungarica ... MCO

MUDr. Jackuliaková Katarína, poslať eMail, Felis Hungarica ... RUS

Ing. Jakubčinová Božena, poslať eMail, Felis Hungarica ... MCO

Janišová Tatiana, poslať eMail, Felis Hungarica

Jindřišková Renáta, poslať eMail, Felis Hungarica

Jurčenková Zuzana, poslať eMail, Felis Hungarica

Kapustová Zuzana, poslať eMail, Felis Hungarica

Karlovská Ľubomíra, poslať eMail, Felis Hungarica

PharmDr. Kiss-Tóth Július, poslať eMail, Felis Hungarica ... BRI

Kiššová Zuzana, poslať eMail

Kollárová Elena, poslať eMail, Felis Hungarica ... MCO

Kováčiková Gabriela, poslať eMail, Felis Hungarica ... BRI

Ing. Kovačková Jana, poslať eMail

Králiková Adriana, poslať eMail, Felis Hungarica

MVDr. Krupová Jana, poslať eMail, Felis Hungarica

Křemenová Martina, poslať eMail, Felis Hungarica

Ing. PhD. Kučerová Iva, poslať eMail, Felis Hungarica

Ing. Lippaiová Ingrid, poslať eMail

MUDr. Máchová Mária, poslať eMail, Felis Hungarica

Malá Jana, poslať eMail

Martyneková Monika, poslať eMail, Felis Hungarica

Maťátková Andrea, poslať eMail, Felis Hungarica

Mazúr Jaroslav, poslať eMail, Felis Hungarica ... MCO

Mazúrová Marie, poslať eMail, Felis Hungarica ... MCO

Mehlyová Alena, poslať eMail

Ing. Melišová Janka, poslať eMail, Felis Hungarica

Bc. Miháliková Karolína, poslať eMail, Felis Hungarica

Mgr. Mihálová Martina, poslať eMail, Felis Hungarica ... BRI

Mgr. Mihoková Zuzana, poslať eMail, Felis Hungarica ... RAG

Michalová Katarína, poslať eMail, Felis Hungarica ... BRI

Mokošová Dagmara, poslať eMail ... CRX

Ing. Monaco Dana, poslať eMail, Felis Hungarica

Mrvečka Juraj, poslať eMail

Nevínová Alexandra, poslať eMail, Felis Hungarica ... MCO

Ondrášová Zuzana, poslať eMail, Felis Hungarica

Pekárová Simona, poslať eMail, Felis Hungarica

Mgr. Pilárová Daniela, poslať eMail

Ing. Považan Tomáš, poslať eMail, Felis Hungarica ... BRI

Púpavová Zdenka

Rák Veronika, poslať eMail, Felis Hungarica ... MCO

JUDr. Ridošková Andrea, poslať eMail, Felis Hungarica

Bc. Rossová Iveta, poslať eMail, Felis Hungarica ... BRI

Rybáriková Dagmar, poslať eMail, Felis Hungarica ... MCO

Sekaneková Andrea, poslať eMail, Felis Hungarica

Schmidtová Stanislava, Felis Hungarica

Smejkalová Viera

Stolárová Diana, poslať eMail, Felis Hungarica

Ing. Straka Ľubomír, poslať eMail, Felis Hungarica ... BRI

Sučíková Helena, poslať eMail ... RAG

Šafářová Petra, poslať eMail, Felis Hungarica ... SPH

Šindlerová Petra, poslať eMail, Felis Hungarica

MVDr. Šindlerová Vladislava, poslať eMail, Felis Hungarica ... NFO

Škvarčeková Janka, poslať eMail

Štefánik Rastislav, poslať eMail, Felis Hungarica ... NFO, SBI

Štyriaková Miriam, poslať eMail, Felis Hungarica ... BRI

Šubová Iveta, poslať eMail

Šurkalová Eva, poslať eMail, Felis Hungarica ... MCO

Ťažiarová Eva, poslať eMail

Mgr. Tíleš Janka, poslať eMail, Felis Hungarica

Tóthová Ľudmila, poslať eMail

Valentová Simona, poslať eMail, Felis Hungarica ... MCO

MVDr. Vargová Zuzana, poslať eMail, Felis Hungarica ... NEM

Vráblová Andrea, poslať eMail

Informácie o našich výstavách

02.05.2020 a 03.05.2020 v Žiline ... !!! VÝSTAVA ZRUŠENÁ !!!

Miesto konania: !!! VÝSTAVA BOLA ZRUŠENÁ !!!

31.08. - 01.09.2019 v Žiline ... 2 medzinárodné výstavy mačiek

Miesto konania: Tenisová hala TENNIS POINT v Žiline
Čas konania: 10:00 - 18:00 hod.
Ceny vstupeniek: deti 2,- EUR a dospelí 4,- EUR
Propozície: Propozície a informácie tu!
Prihláška: formát PDF a formát DOC

28.04.2019 v Žiline ... 1 medzinárodná výstava mačiek

Miesto konania: Tenisová hala TENNIS POINT v Žiline
Čas konania: 10:00 - 18:00 hod.
Ceny vstupeniek: deti 2,- EUR a dospelí 4,- EUR
Propozície: Propozície a informácie tu!
Prihláška: formát PDF a formát DOC

25.-26.08.2018 v Žiline ... 2 medzinárodné výstavy mačiek

Miesto konania: Tenisová hala TENNIS POINT v Žiline
Čas konania: 10:00 - 18:00 hod.
Ceny vstupeniek: deti 2,- EUR a dospelí 4,- EUR
Propozície: Propozície a informácie tu!
Prihláška: formát PDF a formát DOC