Cenník služieb nášho klubu

Podľa platného klubového cenníka, vedieme v našom klube tieto cenové položky. Tie, ktoré tu nenájdete, buďto nevedieme, alebo voči členom neuplatňujeme. Akékoľvek iné poplatky v súvislosti s chovateľskou agendou členov FFS má v kompetencii len a jedine FFS.


Ročný členský príspevok - Chovateľ

20,- EUR


Ročný členský príspevok - Ostatní

10,- EUR


Ročný členský príspevok - Mládež

5,- EUR


Účasť na letnom "mačacom" guláši

bezplatne


Účasť na koncoročnej "mačacej" kapustnici

bezplatne