Mačky Žilina, o.z.

občianske združenie združujúce chovateľov,

majiteľov a milovníkov mačiek, člen FFS

pod (FIFé), so sídlom v Žiline English version

O našom klube - Legislatíva, prihlášky, informácie


Legislatíva

Stanovy Mačky Žilina, o.z. k nahliadnutiu tu

Sadzobník poplatkov platný od 10.08.2019

1. registrovaní chovatelia ... 25,- EUR ročne

2. ostatní členovia združenia .... 15,- EUR ročne

3. mládež do 18 rokov ... 10,- EUR ročne

4. znovuobnovenie členstva ... 50,- EUR

Splatnosť členského ... do 31.03.2024 na rok 2024

Náš bankový účet ... IBAN: SK14 0900 0000 0050 7649 7079 ... sem sa platia všetky členské poplatky aj všetci naši členovia vedení vo Felis Hungarica

Akékoľvek iné poplatky, tu neuvedené, v súvislosti s chovom, importom, vývozom mačiek má v správe Plemenná kniha FFS (Federácia Felis Slovakia).

Členská prihláška na stiahnutie tu!

Z histórie ... O našom vzniku

Mačky Žilina je občianske združenie chovateľov, majiteľov a sympatizantov mačiek všetkých plemien a domácich mačiek. Sme jedným zo zakladajúcich členov FFS (Federácia Felis Slovakia) a niektorí naši členovia, prevažne chovatelia, sú aktívni a registrovaní členovia vo Felis Hungarica, kde presmerovali svoje chovateľské a výstavné aktivity od 01/2016.

Členovia nášho klubu sa venujú prevažne chovateľským a výstavným aktivitám, to znamená, že sa podieľajú na registrovanom chove ušľachtilých plemien mačiek, ich vystavovaniu na rôznych výstavách, ktoré sú organizované pod hlavičkou FIFé. Rovnako tak každoročne organizujeme naše pravidelné jarné a jesenné medzinárodné výstavy mačiek.

Mnohí naši členovia sa starajú o domáce mačky, najdúchov, mačky zachránené z ulice, choré mačky, ktoré je potrebné podrobiť liečbe. S niektorými z nich sa potom máte možnosť stretnúť aj na našich výstavách. Okrem tejto činnosti sa venujeme výchove mládeže, a podporujeme kastračný program.

Bezplatne pre všetkých našich členov organizujeme v lete naše tradičné podujatie "mačací guláš" a v predvianočnom období zase "mačaciu kapustnicu". Obe akcie sú spojené vždy s konaním členskej schôdze občianskeho združenia.

Chcete sa k nám pridať?

1. Preštudujte si naše Stanovy (viď. hore).

2. Ak so Stanovami súhlasíte, tak vyplňte členskú prihlášku.

3. Vyplnenú a podpísanú členskú prihlášku odošlite na kontakt na nej uvedený.

4. Obratom dostanete potvrdenú návratku o členstve a informácie na úhradu členského príspevku.

5. Chýbajú Vám nejaké informácie? Kontaktujte predsedu alebo tajomníka klubu (viď. Kontakty).

Novinky a informácie o dianí v klube

27.04.2024 a 28.04.2024 v Žiline ... Naše ďalšie výstavy

Miesto konania: Tenisová hala TENNIS POINT v Žiline
Čas konania: 10:00 - 18:00 hod.
Ceny vstupeniek: deti 2,- EUR a dospelí 4,- EUR
Propozície: Propozície a informácie tu!
Prihláška: formát PDF a formát DOC

Členské poplatky 2024 ... Predpis členského na rok 2024

Dátum zverejnenia: 01.01.2024
Upozornenie: uhrádzajte až po 01.01.2024
Dátum splatnosti: 31.03.2024
Účet na úhradu: IBAN: SK14 0900 0000 0050 7649 7079
Konečná splatnosť: ak nebude členské uhradené do 30.06.2024, členstvo automaticky zanikne
Predpis členského: prevziať TU!

Aktualizácia členov k 01.01.2024

Počet všetkých členov klubu: 116

- z toho počet vo FFS (SVK): 16

- vo Felis Hungarica (HUN): 100

Výsledky 42. a 43. Medzinárodnej výstavy mačiek v Žiline

Výsledky 42. MVM: Súhrnné výsledky k nahliadnutiu tu!

Výsledky 42. MVM: Detailné výsledky k nahliadnutiu tu!

Výsledky 43. MVM: Súhrnné výsledky k nahliadnutiu tu!

Výsledky 43. MVM: Detailné výsledky k nahliadnutiu tu!

Členské poplatky 2023 ... Predpis členského na rok 2023

Dátum zverejnenia: 25.12.2022
Upozornenie: uhrádzajte až po 01.01.2023
Dátum splatnosti: 31.03.2023
Účet na úhradu: IBAN: SK14 0900 0000 0050 7649 7079
Konečná splatnosť: ak nebude členské uhradené do 30.06.2023, členstvo automaticky zanikne
Predpis členského: prevziať TU!

27.08.2022 a 28.08.2022 v Žiline ... Naše ďalšie výstavy

Miesto konania: Tenisová hala TENNIS POINT v Žiline
Čas konania: 10:00 - 18:00 hod.
Ceny vstupeniek: deti 2,- EUR a dospelí 4,- EUR
Propozície: Propozície a informácie tu!
Prihláška: formát PDF a formát DOC

06.08.2022 ... Členská schôdza a gulášpárty

Miesto konania: Bitarová 202, rezidencia Bálikových
Čas konania: 13:00 - 24:00 hod.
Pozvánky: odoslané emailom dňa 17.07.2022

Aktualizácia členov k 17.07.2022

Počet všetkých členov klubu: 105

- z toho počet vo FFS (SVK): 15

- vo Felis Hungarica (HUN): 90

23.04.2022 a 24.04.2022 v Žiline ... Konečne organizujeme výstavy

Miesto konania: Tenisová hala TENNIS POINT v Žiline
Čas konania: 10:00 - 18:00 hod.
Ceny vstupeniek: deti 2,- EUR a dospelí 4,- EUR
Propozície: Propozície a informácie tu!
Prihláška: formát PDF a formát DOC

Aktualizácia členov k 11.02.2022

Počet všetkých členov klubu: 111

- z toho počet vo FFS (SVK): 20

- vo Felis Hungarica (HUN): 91

Odkazy a kontakty

Napíšte nám alebo zavolajte

Mačky Žilina, o.z.
Bitarová 202
01004 Žilina
Slovenská republika

Všeobecný eMail: mackyzilina@gmail.com

Facebook

Predseda: p. Katarína Báliková

eMail: black.star.katarina@gmail.com

Telefón: 00421 905 154 318

Facebook

Tajomník: p. Rastislav Štefánik

eMail: nordic.shadow.sk@gmail.com

Telefón: 00421 905 602 332

Facebook

Informácie o našich výstavách

27.04.2024 a 28.04.2024 v Žiline ... Naše ďalšie výstavy

Miesto konania: Tenisová hala TENNIS POINT v Žiline
Čas konania: 10:00 - 18:00 hod.
Ceny vstupeniek: deti 2,- EUR a dospelí 4,- EUR
Propozície: Propozície a informácie tu!
Prihláška: formát PDF a formát DOC

Výsledky 42. a 43. Medzinárodnej výstavy mačiek v Žiline

Výsledky 42. MVM: Súhrnné výsledky k nahliadnutiu tu!

Výsledky 42. MVM: Detailné výsledky k nahliadnutiu tu!

Výsledky 43. MVM: Súhrnné výsledky k nahliadnutiu tu!

Výsledky 43. MVM: Detailné výsledky k nahliadnutiu tu!

29.04.2023 a 30.04.2023 v Žiline ... Naše jarné výstavy

Miesto konania: Tenisová hala TENNIS POINT v Žiline
Čas konania: 10:00 - 18:00 hod.
Ceny vstupeniek: deti 2,- EUR a dospelí 4,- EUR
Propozície: Propozície a informácie tu!
Prihláška: formát PDF a formát DOC

27.08.2022 a 28.08.2022 v Žiline ... Naše ďalšie výstavy

Miesto konania: Tenisová hala TENNIS POINT v Žiline
Čas konania: 10:00 - 18:00 hod.
Ceny vstupeniek: deti 2,- EUR a dospelí 4,- EUR
Propozície: Propozície a informácie tu!
Prihláška: formát PDF a formát DOC

23.04.2022 a 24.04.2022 v Žiline ... Konečne organizujeme výstavy

Miesto konania: Tenisová hala TENNIS POINT v Žiline
Čas konania: 10:00 - 18:00 hod.
Ceny vstupeniek: deti 2,- EUR a dospelí 4,- EUR
Propozície: Propozície a informácie tu!
Prihláška: formát PDF a formát DOC

02.05.2020 a 03.05.2020 v Žiline ... !!! VÝSTAVA ZRUŠENÁ !!!

Miesto konania: !!! VÝSTAVA BOLA ZRUŠENÁ !!!

31.08. - 01.09.2019 v Žiline ... 2 medzinárodné výstavy mačiek

Miesto konania: Tenisová hala TENNIS POINT v Žiline
Čas konania: 10:00 - 18:00 hod.
Ceny vstupeniek: deti 2,- EUR a dospelí 4,- EUR
Propozície: Propozície a informácie tu!
Prihláška: formát PDF a formát DOC

28.04.2019 v Žiline ... 1 medzinárodná výstava mačiek

Miesto konania: Tenisová hala TENNIS POINT v Žiline
Čas konania: 10:00 - 18:00 hod.
Ceny vstupeniek: deti 2,- EUR a dospelí 4,- EUR
Propozície: Propozície a informácie tu!
Prihláška: formát PDF a formát DOC

25.-26.08.2018 v Žiline ... 2 medzinárodné výstavy mačiek

Miesto konania: Tenisová hala TENNIS POINT v Žiline
Čas konania: 10:00 - 18:00 hod.
Ceny vstupeniek: deti 2,- EUR a dospelí 4,- EUR
Propozície: Propozície a informácie tu!
Prihláška: formát PDF a formát DOC